Kontakt

Pavel Žiak - GOREMO

Pavel Žiak - GOREMO

Malinovského 589

96202 Vígľaš

Tel: +421911501790 Objednávky: +421917729084

mail:servisgorenje@servisgorenje.sk 

        goremo@hotmail.sk

 

*Poznámka:

Pre odpoveď vyplňte aspoň jedno z polí E-mail, alebo Tel.kontakt.

Google map: H75X+85 Vígľaš, Slovensko

Dozorný orgán:

Slovenská obchodná inšpekcia,
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Banskej Bystrici pre Banskobystrický kraj,
Dolná 46, Banská Bystrica,
tel.: 048/412 46 93, fax: 048/412 46 93

Prihlásenie